Merheba Şilêre

Şeyda Asmîn

Heya Şilêrê to ma caverdayme û ti şîya. Tawo ke ti bîrîndar bîya mi to rê nameyêk nusnaye. Mi xo bi xo vatbî tawo ke ti ameya ez a nameyê seba to biçarnî kurmancî. Nika reyna zerrîya mi ra ame ez wazena to rê binusnî. Ez sebikerî vilê ez kî jahrê zereyê xo bi nuştîşî şîkîna bierzî teber. Ti zanane ez qiseykerdîşî de zaf jihatî nîya. Zaf nêşkîna qisey bikerî. Vizerî şande ameya lewê to mi waşt ez to de qisey bikerî, la ziwanê min o lal reyna nêçerexiya, ez nêşkîya çîyê vajî. Mi çimanê to yê zelalan de nîyada û nîyada. Înan qisey kerd mi goşdar kerd…

Şilêra koyanê kurdistanî to adir verda zereyê ma. Zafan sey to adir verda zereyê ma, zerrîya ma. Welatê ma yo bindest şima ma ra gêno.

Şilêra ma 25 adare pêro zerrîyanê Rojava û Şengalijan seba to da piro. Şarê to, hevalanê to tam layiqê to merasîmêk vîraşte. Pêroyan ti da serê hermanê xo û ti resna asmenî. Mi dî to serê hermanê înan ra fir da ti şîya asmênê keweyî, şîya leyê astereyan. Ti kî şîya kewta govenda şehîdanê ma. To venga ma da, to bi ê vengê xo yê rindekî, bi ê vengê xo yê lorîka dayîkan venga ma da, vengê to sey sedaya kemanî bî vilê; to va; “Qet metersê, qet meberbê, qet meqahrê, ma serkewenîme.” To va; “Ma şima vengê Hevalê Mazlumî xo vîra kerdo, teslîmîyet beno îxanete, xoverrodayîş beno serkewtîş î. Xo ver ro bidêrê…”
Soz bo to rê vilê, ma xo ver ro biderîme. Ma heyfa to gême. Heyfa to û pêro şêhîdanê ma. Ma Kurdistanê xo keme azad.

* No nûşte seba vîrardişê Rojnameger Nûjîyan Erhan (Tugba Akyilmaz), ke 3ê Adare 2017 de mintiqeya Xanesor ê Şengal de bî hedefê hêrîşanê çeteyanê PDK û 26ê Adare de şehîd kewt de ame nuştene.

Çime: Yeni Özgür Politika