‘1915 ‘Tehcir Kanunu’ araştırılsın, yüzleşme sağlansın’

ANKARA – HDP, 1915’te çıkarılan Tehcir Kanunu’nuyla Ermeniler başta olmak üzere Keldani, Ezidi ve Rum halkının yıkıma uğratıldığı hatırlatarak, hakikatin ortaya çıkarılması ve yüzleşme sağlanması için tehcir nedeniyle katledilen insanların, kültürel varlıkların ve gasp edilen mülkiyetilerin araştırılmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 27 Mayıs 1915’te çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekâyi’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Tehcir Kanunu’nun sonuçlarının ve dönemin hükümeti ile kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması, tehcirin yarattığı sonuçların günümüze kadar olan etkileri, ülkede toplumsal barışın bir bütün olarak sağlanmasında geçmişle ve hakikatle yüzleşmenin yararı amacıyla meclise araştırma önergesi sundu.

‘Ermeni, Keldani, Ezidi ve Rum yıkıma uğradı’

Önergede, geçici Tehcir Kanunu ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeni nüfusun tehcire tabi tutulduğu, başta Ermeniler olmak üzere Süryani, Keldani, Ezidi ve Rum halklarında büyük yıkımlara yol açtığı belirtildi. Kanunun sonuçları, üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar bu konunun meclis tarafından araştırılmadığına dikkat çekilen önergede, “Tehcir Kanunu nedeniyle çok büyük sayıda can kayıpları yaşandığı bilinmektedir. Kanunun uygulamaları sonucunda çok sayıda kültürel varlık ve mülkiyet gasp edilmiş veya kamu iradesiyle el konulmuştur” denildi.

‘Sorumlular araştırılsın’

Tehcir edilen nüfusun yok edilmesinde, dönemin hükümetinin ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması, tehcirin yarattığı sonuçların günümüze kadar olan etkileri, ülkede toplumsal barışın bir bütün olarak sağlanmasında geçmişle ve hakikatle yüzleşmenin yararları amacının vurgulandığı önergede, “Bu konunun her yönüyle istismarının önüne geçebilmek için, ‘hakikatin’ ortaya çıkarılmasına katkı sunulması, gelecek nesillerin Türkiye’de bir arada, özgürce ve barış içerisinde yaşayabilmesine daha fazla olanak sağlanması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.” ifadelerine yer verildi.